Onomichi 2009 - Japan Photos
Shin-Onomichi Ohashi bridge

Shin-Onomichi Ohashi bridge