Nikko 2007 - Japan Photos
The Yomeimon Gate of Toshogu Shrine

The Yomeimon Gate of Toshogu Shrine